Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia

16. 05. 2018 21:21:22
v reakci na diskuzi pod článkem pana Fürsta, možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí

... věnovat tomu pár řádek a trochu času.

***

Vyvstává totiž mnoho důležitých otázek, které je nejen důležité si položit, tedy nebát se "ptát se", ale nalézt i nějaké odpovědi. S tím prvním, nelze než souhlasit. S tím druhým, bude velká potíž, myslím si. To musím zmínit právě na začátku. A nejen v kontextu s článkem autora, na kterého tímto, tedy mimo jiné reaguji, stejně jako na diskuzi, kde říká, že je prý na nás, abychom něco prokázali; tedy v tomto případě dataci a autorství evangelií. Jenže to není zdaleka všechno.

Co se však ztratilo v oněch překladech? A co tam mnohdy přibylo, zdá se? Kladou si dogmatičtí vykladači evangelií podobné otázky? A kladou si je třeba i ti, kdo nás zde "krmí" biblickými moudry, aniž by sami mnohé správně pochopili, či je pochopit mohli; dokládajíce to vytrhováním řečeného z kontextu či překrucováním, právě i díky absenci pochybností a kladení si důležitých otázek? Jak víme z vlastní zkušenosti, lidé totiž dokáží přetvořit k obrazu svému téměř cokoliv. A nejen evangelia jsou toho jasným důkazem. Potřebují lidé nutně věřit v zázraky? A není sám život, samotné zrození i trvání dostatečným důkazem a zázrakem? Otázek více než odpovědí, což zavdává příčiny k pochybnostem.

Dále je v této souvislosti zajímavé, jak si mnohdy stejnou věc a tedy i současnou událost, dokážeme i dnes vykládat a popisovat, a tedy i chápat zcela různě a jinak. Co potom u historických pramenů téměř dva tisíce let starých; co teprve právě u evangelií, která byla nejdříve předávaná jak dnes už víme, pouze ústně; což mimo jiné mnohé věci, především pak různé zázraky vysvětluje. Tedy co je skutečně pravda a co pouhá smyšlenka, co davová halucinace nebo sugesce, co pouhý dojem nebo způsob chápání, přesvědčení nebo názor. Co je reálie a co mýtus, tím spíše pak u věřících všeho druhu. Tím nic nehaním, dodám. Jsou to věci reálné a fungující, tedy v jistém duševním rozpoložení.

***

Upozorním vás také na to, že toto je pouze mé chápání a vidění věcí, souvislostí, zkušeností atd.

To podstatné, alespoň pro mne a v mém chápání a vidění, je především to, co říká evangelista Marek, totiž to, že Ježíš přišel aby naplnil proroctví Starého zákona - jsem přesvědčen, že přesně tak to on sám chápal a taky přijal, a to je velmi důležité; a že to bylo to, co Ježíše v jeho chápání a víře, přimělo jednat právě tak jak jednal, jistě dle svého nejlepšího přesvědčení a taky až neskutečné víry - nezvyklé, nepochopitelné i na tehdejší dobu, natož pak dnes a pro nás.

Abych se dlouze a neuměle nesnažil vysvětlit co chci říct, pomohu si příběhem, který to v podstatě krásně popisuje, jakkoliv jde pouze o příběh smyšlený, o pohádku, chcete-li - jde totiž o film Nekonečný příběh. Myslím si, že autor to chápal přesně tak, jako to chápu i já - popsal vlastně pohnutky a princip právě onoho naplnění předpovězeného. Myslím si, že inspirací mu bylo právě křesťanství a tedy i příběh Ježíše.

Pokud toto nechápete, pak neztrácejte čas dalším čtením, byla by to pro vás jen ztráta času, myslím si. A nekomentuji to a nedivím se tomu, snad jen ještě dodám. Ostatně i dnes a zde máme příklady, kdy i vzdělaní lidé, vůbec nevěří, že byl Ježíš skutečnou historickou osobou (a skutečně neexistuje jediný hmatatelný důkaz, tedy krom samotného křesťanství) a zpochybňují nejen jeho existenci, ale tím i vše okolo víry v Boha. Jakoby víra neexistovala a nebyla důležitá; přičemž je evidentní, že i jejich názor, jejich nevíra, vlastně není nic jiného, než pouhá víra - jako vše, co nelze fyzicky doložit či prokázat. A to o to absurdnější, oč právě v tomto případě jde - cítíte tu absurditu, tento paradox, nebo ne? Neexistuje tedy nic nehmatatelného? Zřejmě ani myšlenka, ani vyřčené slovo. Slovo, které bylo na počátku všeho, slovo které bylo u Boha, slovo, které bylo Bůh. Zkuste to promyslet. O čem to asi všechno je?

***

Všichni jsme produktem své doby; myšleno tak, že nemůžeme překročit hranice chápání a vědění své doby. Samozřejmě až na výjimky, tedy na geniální jedince, kteří posunuli svět lidí zase o krůček dál. Dle mého soudu, byl Ježíš Nazaretský právě takovým člověkem.

Ježíš prý na kříži než skonal, pronesl tuto větu: "Ó Bože, proč si mne opustil." Je to náhoda, nebo doklad toho, že někdo chápal jisté věci už tehdy jinak? Pokud ano, pak proč? A proč třeba apoštol, a navíc očitý svědek Marek, pověřený dokonce sepsáním evangelia, je tak málo citován a jeho svědectví je dokonce zpochybňováno, a proč jiná evangelia nejsou součástí Nového zákona? Je to snad proto, že se zmiňují třeba i tom, co se někomu nehodí, třeba i tom, jak sám Ježíš v Getsemanské zahradě před tím, než byl zatčen, pochybuje? Ptát se pak proč nejsou uváděna i jiná evangelia očitých svědků a apoštolů, a tedy souputníků Ježíše, dokonce ani takovým jakým byl třeba Petr (skála, na které vybuduje svou církev) nebo Tomáš, který pouze sepsal jeho výroky, a nebo dokonce "zrádce" Jidáš Iškariotský, kterého Ježíš prý nabádal, aby prozradil farizeům, kde se skrývá, nebo dokonce Marie, to už bude asi jen rouháním, soudím. No, asi je to všechno tak trochu jinak, než jak se nám někdo snaží předkládat. Proč? O tom si povíme třeba zase příště.

Je vskutku paradoxní, když někdo napíše článek "Proč se bojíš zeptat" a sám se evidentně bojí klást si podobně nepříjemné otázky, jako je třeba otázka, proč bylo ev. sv. Lukáše, stejně tak jako i ostatní, napsáno řecky, případně kým a kde? Vágní odpověď, že se tak v té době tehdy mluvilo, mi prostě nestačí. Kdy tehdy? A kde přesně? V jakých kruzích? Mezi nevzdělanými a negramotnými prostými lidmi? Kdo tak mluvil a kdo psal? Jiný evangelista, tedy Jan, byl prý negramotný, neuměl číst ani psát. Jistě, lékař syrského původu, tedy vzdělanec jakým byl Lukáš, který se ovšem nikdy s Ježíšem osobně nesetkal, což sám přiznává, a který pouze doprovázel apoštola Pavla myslím, od kterého znal vše z doslechu, nejspíš uměl řecky; to se nedá vyloučit a má to i logiku; stejně jako měl jistě povědomí o událostech. Předané povědomí, tedy již někým ovlivněné. Tím nezpochybňuji ani jeho svědectví, ani jeho víru, natož pak vliv; pouze uvádím paradox, kdy jeho evangelium, na rozdíl od jiných i očitých svědků, je součástí Nového zákona. A paradoxy mne vždy zajímají, protože o mnohém a často i pravdivěji vypovídají, než sami jejich nositelé.

... pokračování příště; a tedy na brzkou shledanou. ;o)

Autor: Karel Ábelovský | středa 16.5.2018 21:21 | karma článku: 11.54 | přečteno: 306x


Další články blogera

Karel Ábelovský

Permanentní hlísti, aneb jak to vypadá, když dáš blbci funkci

... zahlédl a zaslechl jsem cosi neuvěřitelného... možného snad jen v "česku" a v Kocourkově, asi - aneb "ovčáčci a čtveráčci", kam jste nám zašantročili pravdu? Sním či bdím - tihle ti "mladí", to jako má být naše budoucnost?!?

18.10.2018 v 15:15 | Karma článku: 20.25 | Přečteno: 1357 | Diskuse

Karel Ábelovský

Dosáhla "česká" politická kultura dokonalosti, nebo bude ještě vybrušována? Dvojblog.

Prezident Miloš Zeman, už ztratil veškeré zábrany a je jen otázkou, jak vysoko ještě může politická kultura spolu s tímto "Ikarem české politiky" vzlétnout. A taky poděkování jeho voličům, to dá rozum. Ten zdravý a selský!

16.10.2018 v 13:13 | Karma článku: 22.66 | Přečteno: 605 | Diskuse

Karel Ábelovský

Běda mužům, kterým žena vládne

.... stojí psáno tuším v Rukopise zelenohorském, o kterém se vedly spory, zde se jedná o falzum či nikoliv. No, nehodlám fušovat do řemesla odborníkům; jde mi jen o to, zda-li je v té větě něco málo, nebo snad i více pravdy?!

12.10.2018 v 11:10 | Karma článku: 19.82 | Přečteno: 764 | Diskuse

Karel Ábelovský

Věc: Mamba zelená, aneb zachovejte paniku

... legrace na internetu, hysterie a taky případné důsledky, jakkoliv je mi to spíš proti srsti - tedy, sorry jako - prostě evidentně je potřeba trocha osvěty; aneb i o tom, kdo jsou odborníci a "odborníci", a nemyslím tím kolegy.

8.10.2018 v 14:46 | Karma článku: 24.81 | Přečteno: 2474 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Marek Hurt

Vyznamenání za kecy?

Greenpeace už asi definitivně zrudlo. Jinak nechápu, proč navrhuje jednoho ze svých ekofašistů na státní vyznamenání.

20.10.2018 v 6:10 | Karma článku: 26.63 | Přečteno: 672 | Diskuse

Bohumír Šimek

Bůh mlčí

Co pozitivního přineslo a přináší věřícím v Ježíše Krista komunistické pronásledování církví a pronásledování věřících pod jedině správnou ideologií komunistického, vědeckého světového názoru?

19.10.2018 v 21:08 | Karma článku: 10.79 | Přečteno: 212 | Diskuse

Vilém Ravek

Jazykovědci mají jasno. Miloš Zeman nemluvil vulgárně ale staročesky.

Pevně doufám, že po zveřejnění tohoto článku mi pan prezident příští rok udělí nějaké státní vyznamenání. Tvrdím, že z jazykovědného hlediska nemluvil Miloš Zeman sprostě, i když si to on sám možná myslí.

19.10.2018 v 19:20 | Karma článku: 23.63 | Přečteno: 669 | Diskuse

Karel Trčálek

Budeme se učit od Saúdské Arábie, jak řezat prsty novinářské žumpě?

Novinářská žumpa, jak známo, destabiluzuje společnost. Ale my potřebujeme společnost stabilizovanou. Máme se od Saúdské Arábie ještě co učit

19.10.2018 v 17:22 | Karma článku: 13.40 | Přečteno: 333 | Diskuse

Marek Trizuljak

Kdež's pokácel kadlátke, senko, nemužeš chtít šlihovico!

Rčením babičky z Hané (dle potřeby přeložím do spisovné češtiny, kdyby náhodou někdo nerozuměl) uvádím menší, komorní téma o zákonu rovnováhy

19.10.2018 v 15:43 | Karma článku: 17.05 | Přečteno: 397 | Diskuse
Počet článků 867 Celková karma 19.33 Průměrná čtenost 1202

... "marnost nad marnost, všechno je marnost" řekl někdo moudrý, tuším - jediné, co k tomu lze snad dodat dnes, je "ten někdo asi věděl víc, než mnozí z nás dnes".

No, nebuďme však na sebe tak přísní, jsme pouze lidé, a jak známo, lidé jsme různí, často omylní a vždy velmi subjektivní. Nemáme myslím jinou možnost, než vnímat vše skrze své vlastní vědomosti, a tedy i skrze své subjektivní zkušenosti, znalosti a zájmy. Tak snad jen popřeji všem co sem zabloudí, špetku nadhledu a třeba i dobré vůle. Žádná kaše se přeci nejí tak horká, jak se navaří. ;o)))

Najdete na iDNES.cz