Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia

16. 05. 2018 21:21:22
v reakci na diskuzi pod článkem pana Fürsta, možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí

... věnovat tomu pár řádek a trochu času.

***

Vyvstává totiž mnoho důležitých otázek, které je nejen důležité si položit, tedy nebát se "ptát se", ale nalézt i nějaké odpovědi. S tím prvním, nelze než souhlasit. S tím druhým, bude velká potíž, myslím si. To musím zmínit právě na začátku. A nejen v kontextu s článkem autora, na kterého tímto, tedy mimo jiné reaguji, stejně jako na diskuzi, kde říká, že je prý na nás, abychom něco prokázali; tedy v tomto případě dataci a autorství evangelií. Jenže to není zdaleka všechno.

Co se však ztratilo v oněch překladech? A co tam mnohdy přibylo, zdá se? Kladou si dogmatičtí vykladači evangelií podobné otázky? A kladou si je třeba i ti, kdo nás zde "krmí" biblickými moudry, aniž by sami mnohé správně pochopili, či je pochopit mohli; dokládajíce to vytrhováním řečeného z kontextu či překrucováním, právě i díky absenci pochybností a kladení si důležitých otázek? Jak víme z vlastní zkušenosti, lidé totiž dokáží přetvořit k obrazu svému téměř cokoliv. A nejen evangelia jsou toho jasným důkazem. Potřebují lidé nutně věřit v zázraky? A není sám život, samotné zrození i trvání dostatečným důkazem a zázrakem? Otázek více než odpovědí, což zavdává příčiny k pochybnostem.

Dále je v této souvislosti zajímavé, jak si mnohdy stejnou věc a tedy i současnou událost, dokážeme i dnes vykládat a popisovat, a tedy i chápat zcela různě a jinak. Co potom u historických pramenů téměř dva tisíce let starých; co teprve právě u evangelií, která byla nejdříve předávaná jak dnes už víme, pouze ústně; což mimo jiné mnohé věci, především pak různé zázraky vysvětluje. Tedy co je skutečně pravda a co pouhá smyšlenka, co davová halucinace nebo sugesce, co pouhý dojem nebo způsob chápání, přesvědčení nebo názor. Co je reálie a co mýtus, tím spíše pak u věřících všeho druhu. Tím nic nehaním, dodám. Jsou to věci reálné a fungující, tedy v jistém duševním rozpoložení.

***

Upozorním vás také na to, že toto je pouze mé chápání a vidění věcí, souvislostí, zkušeností atd.

To podstatné, alespoň pro mne a v mém chápání a vidění, je především to, co říká evangelista Marek, totiž to, že Ježíš přišel aby naplnil proroctví Starého zákona - jsem přesvědčen, že přesně tak to on sám chápal a taky přijal, a to je velmi důležité; a že to bylo to, co Ježíše v jeho chápání a víře, přimělo jednat právě tak jak jednal, jistě dle svého nejlepšího přesvědčení a taky až neskutečné víry - nezvyklé, nepochopitelné i na tehdejší dobu, natož pak dnes a pro nás.

Abych se dlouze a neuměle nesnažil vysvětlit co chci říct, pomohu si příběhem, který to v podstatě krásně popisuje, jakkoliv jde pouze o příběh smyšlený, o pohádku, chcete-li - jde totiž o film Nekonečný příběh. Myslím si, že autor to chápal přesně tak, jako to chápu i já - popsal vlastně pohnutky a princip právě onoho naplnění předpovězeného. Myslím si, že inspirací mu bylo právě křesťanství a tedy i příběh Ježíše.

Pokud toto nechápete, pak neztrácejte čas dalším čtením, byla by to pro vás jen ztráta času, myslím si. A nekomentuji to a nedivím se tomu, snad jen ještě dodám. Ostatně i dnes a zde máme příklady, kdy i vzdělaní lidé, vůbec nevěří, že byl Ježíš skutečnou historickou osobou (a skutečně neexistuje jediný hmatatelný důkaz, tedy krom samotného křesťanství) a zpochybňují nejen jeho existenci, ale tím i vše okolo víry v Boha. Jakoby víra neexistovala a nebyla důležitá; přičemž je evidentní, že i jejich názor, jejich nevíra, vlastně není nic jiného, než pouhá víra - jako vše, co nelze fyzicky doložit či prokázat. A to o to absurdnější, oč právě v tomto případě jde - cítíte tu absurditu, tento paradox, nebo ne? Neexistuje tedy nic nehmatatelného? Zřejmě ani myšlenka, ani vyřčené slovo. Slovo, které bylo na počátku všeho, slovo které bylo u Boha, slovo, které bylo Bůh. Zkuste to promyslet. O čem to asi všechno je?

***

Všichni jsme produktem své doby; myšleno tak, že nemůžeme překročit hranice chápání a vědění své doby. Samozřejmě až na výjimky, tedy na geniální jedince, kteří posunuli svět lidí zase o krůček dál. Dle mého soudu, byl Ježíš Nazaretský právě takovým člověkem.

Ježíš prý na kříži než skonal, pronesl tuto větu: "Ó Bože, proč si mne opustil." Je to náhoda, nebo doklad toho, že někdo chápal jisté věci už tehdy jinak? Pokud ano, pak proč? A proč třeba apoštol, a navíc očitý svědek Marek, pověřený dokonce sepsáním evangelia, je tak málo citován a jeho svědectví je dokonce zpochybňováno, a proč jiná evangelia nejsou součástí Nového zákona? Je to snad proto, že se zmiňují třeba i tom, co se někomu nehodí, třeba i tom, jak sám Ježíš v Getsemanské zahradě před tím, než byl zatčen, pochybuje? Ptát se pak proč nejsou uváděna i jiná evangelia očitých svědků a apoštolů, a tedy souputníků Ježíše, dokonce ani takovým jakým byl třeba Petr (skála, na které vybuduje svou církev) nebo Tomáš, který pouze sepsal jeho výroky, a nebo dokonce "zrádce" Jidáš Iškariotský, kterého Ježíš prý nabádal, aby prozradil farizeům, kde se skrývá, nebo dokonce Marie, to už bude asi jen rouháním, soudím. No, asi je to všechno tak trochu jinak, než jak se nám někdo snaží předkládat. Proč? O tom si povíme třeba zase příště.

Je vskutku paradoxní, když někdo napíše článek "Proč se bojíš zeptat" a sám se evidentně bojí klást si podobně nepříjemné otázky, jako je třeba otázka, proč bylo ev. sv. Lukáše, stejně tak jako i ostatní, napsáno řecky, případně kým a kde? Vágní odpověď, že se tak v té době tehdy mluvilo, mi prostě nestačí. Kdy tehdy? A kde přesně? V jakých kruzích? Mezi nevzdělanými a negramotnými prostými lidmi? Kdo tak mluvil a kdo psal? Jiný evangelista, tedy Jan, byl prý negramotný, neuměl číst ani psát. Jistě, lékař syrského původu, tedy vzdělanec jakým byl Lukáš, který se ovšem nikdy s Ježíšem osobně nesetkal, což sám přiznává, a který pouze doprovázel apoštola Pavla myslím, od kterého znal vše z doslechu, nejspíš uměl řecky; to se nedá vyloučit a má to i logiku; stejně jako měl jistě povědomí o událostech. Předané povědomí, tedy již někým ovlivněné. Tím nezpochybňuji ani jeho svědectví, ani jeho víru, natož pak vliv; pouze uvádím paradox, kdy jeho evangelium, na rozdíl od jiných i očitých svědků, je součástí Nového zákona. A paradoxy mne vždy zajímají, protože o mnohém a často i pravdivěji vypovídají, než sami jejich nositelé.

... pokračování příště; a tedy na brzkou shledanou. ;o)

Autor: Karel Ábelovský | středa 16.5.2018 21:21 | karma článku: 11.16 | přečteno: 274x


Další články blogera

Karel Ábelovský

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia (4)

... možná nebude na škodu právě zde a právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí, věnovat tomu pár řádek a trochu svého času.

21.5.2018 v 12:11 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 156 | Diskuse

Karel Ábelovský

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia (2,3)

... možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí, věnovat tomu pár řádek a trochu času.

17.5.2018 v 15:16 | Karma článku: 10.99 | Přečteno: 230 | Diskuse

Karel Ábelovský

Novičok a rudí noci ... taky o kachnách, co prý nejsou kachnami

... čti jako "nový článok" o rudém noku, co členu páté kolony Putinova Ruska. Není sám, je jich tuším požehnaně; a jsou jako hejno kachen, kejhají, kejhají a kejhat nepřestanou. Čekáte-li pohádku, pak zapomeňte, tohle je realita.

8.5.2018 v 14:42 | Karma článku: 21.29 | Přečteno: 753 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jan Ziegler

Národní divadlo zařídili císař a šlechta

Je to jeden z trvale omílaných národních mýtů, jak si Češi naspořili na Národní divadlo. Kdyby to záleželo jen na drobných přispěvovatelích, tak mám obavy, že Zlatá kaplička dodnes nestojí.

22.5.2018 v 19:05 | Karma článku: 19.37 | Přečteno: 537 | Diskuse

Martin Vlasák

Genealogie /Co jsem zjistil ze starých rodokmenů?/

Jestliže máte rodné listy některých svých předků, můžete si svůj rodokmen sestavit sami jako já. A co se mi z něho podařilo zjistit?

22.5.2018 v 19:02 | Karma článku: 13.37 | Přečteno: 446 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Agresivita řidičů prý stoupla…

Alespoň podle posledních statistik policie České republiky za letošní rok tomu tak prý je. Sám jsem si toho za poslední měsíce za volantem všiml a nejsem sám, i známí, se kterými jsem si na toto téma povídal, si myslí to samé...

22.5.2018 v 14:35 | Karma článku: 33.84 | Přečteno: 2362 | Diskuse

Marek Trizuljak

Poznámky k historii vztahů mezi českou sociální demokracii a komunisty

Za všechno mluví likvidace sociální demokracie po únorovém puči r. 1948. Konkrétně v červnu 1948, nuceným sloučením s KSČ

22.5.2018 v 14:26 | Karma článku: 13.27 | Přečteno: 285 |

Karel Trčálek

Komu všemu bych tady s chutí naplival do tváře?

Ano, rozmohl se nám tady takový hezky zvyk, plivat druhým lidem do tváře. Komu bych s chutí naplival do tváře já?

22.5.2018 v 12:26 | Karma článku: 16.77 | Přečteno: 751 | Diskuse
Počet článků 835 Celková karma 19.03 Průměrná čtenost 1209

... kdo ví, jak to všechno je, ale to přeci neznamená, že máme vše brát smrtelně vážně, a že si z toho všeho, a občas i ze sebe, nemůžeme a nemáme dělat srandu. A tedy převážně nevážně, o všem možném i nemožném.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.