Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia (2,3)

17. 05. 2018 15:16:14
... možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí, věnovat tomu pár řádek a trochu času.

***

Nedělám si ani omylem ambice obsáhnout vše a nebo celou problematiku křesťanství, to ani náhodou; pouze se budu snažit si klást a hledat odpovědi na některé otázky, které mi připadají docela důležité, ne-li zásadní.

***

Co lidé, a především věřící, skutečně vědí o tom, čemu věří? Co vědí o samotném Ježíši Kristu, který jak mnozí věří, byl mesiášem? Vědí například to, že jeho vlastní rodina, dokonce i jeho matka, ho měla za blázna? Vědí, že se většina dogmat dnešní křesťanské víry, zakládá když ne na lži, tak na značném zkomolení a dost možná na naprostém překroucení skutečné reality? Domnívám se také, že by asi i dnes byl Kristus považován za blázna, možná jen za fanatika; a v zemích které prošli komunistickou totalitou, dokonce možná za povaleče a nemakačenka, možná dokonce za příživníka - tedy alespoň jak znám zdejší mentalitu lidí. Jako sorry ...

Navíc všechny představy, vždy odpovídají duchu a atmosféře doby. Doby, která si přizpůsobí vše jen vlastním představám. Nejlépe to lze asi doložit snad tím, jak je Kristus zobrazován. Přesto, že byl Žid, je po celá staletí zobrazován jako "bílý evropan, běloch", často s modrýma očima. Nakolik to odpovídá skutečné realitě? Pomiňme naprosté překroucení toho, jaký vztah měl k Židům, a tedy proč, bylo-li vše jak dnes známe, přišel s tím, s čím přišel? Naplnit a změnit starý zákon, který hlásal "oko za oko, zub za zub".

Jen zde snad ještě poukáži na to, že dokonce i Hitler a jeho nacističtí propagandisté, dokázali tohoto faktu využít k ospravedlňování záměrné genocidy židovského obyvatelstva. Toliko o lidské schopnosti a také možnosti překroutit vše, ke svému vlastnímu obrazu a tedy i prospěchu. Nezapomínejme na to, prosím.

***

Rádi zapomínáme taky na to, že tehdejší Judea a stejně tak celá Palestina, byla pod římskou nadvládou, kdy Římané krutě trestali jakoukoliv známku vzpoury či pokus o revoltu. Tento zásadní kontext doby, je později naprosto vytlačen a zcela pomíjen, přestože musel mít a měl zcela zásadní vliv na vše, co Ježíš hlásal a také učil. O tom jsem přesvědčen, a to i přesto že Ježíš sám, při pozdější konfrontaci s Pilátem Pontským odpovídá na otázku zda je židovským králem, že ano, ale že jeho království není z tohoto světa. Bylo to skutečně tak, a pokud ano, pak proč?

Jakým zásahem, z čí vůle (Boží snad) a kým je realita překroucena tak, že Římané jsou vnímáni jako někdo, koho srocení lidí a kázání Ježíše Krista nepobuřovalo, jako někdo koho to nijak netrápilo a kdo si "myje ruce" nad smrtí Ježíše Krista; a že to byli naopak pouze Židé a farizeové, kdo nesou hlavní vinu za ukřižování Ježíše Krista? A tímto se obloukem vracím zpět k tomu, o čem jsem chtěl původně psát. Dnes už víme, že dějiny píší vítězové, a víme, že křesťanství se stalo díky Konstantinovi hlavním římským náboženstvím, které mělo stmelit a zachránit tehdy už upadající říši. Tedy se opět ptám, kdy, proč a taky kdo rozhodl o tom, která evangelia a proč (což je podstatné) budou napsána v Novém zákoně?

Mnozí jistě vědí, že křesťané a křesťanství bylo vnímáno tak, jako dnes vnímáme sektářství, a taky že byli křesťané po celou dobu pronásledováni, že žili v neustálém strachu; tím spíš pak po té, co byl Ježíš Kristus ukřižován a kdy se k němu učedníci nejen nehlásili, ale kdy ho zapírali; a dokonce jak víme, i Petr - skála, na které chtěl Kristus vystavět svou církev, ho třikrát zapřel, než kohout zakokrhal. Mám za to, že toto jsou důležité momenty křesťanství, protože popisují především to, jací jsme my lidé, jak se chováme v určitých situacích; a samozřejmě také to, co chceme, co očekáváme a v co jsme ochotni a proč věřit. Zklamání učedníků i zástupů doprovázejících Krista v posledních dnech, očekávajících zázrak, Boží zásah, a tedy zcela nepochybně i to, že Ježíš Kristus, Boží syn a mesiáš, změní také osud i celého židovského národa, vymaní ho z poroby, a vzepře se světské moci atd. Víme, že v 70 letech prvního století, bylo krutě a krvavě potlačeno povstání židů v Jeruzalémě, kdy byl zbořen i chrám Boží; událost, kterou Ježíš Kristus předpověděl, a kterou okomentoval po svém - do tří dnů, vystavím opět chrám Boží!? Taky událost, kterou Marek možná zaznamenal, než se tak stalo. Šlo tedy o skutečné proroctví? Badatelé se ani zde neshodují, ovšem jaký div?

***

Konflikt plynoucí z nenaplněných a zcela jistě různých očekávání, včetně mocenských a politických, vyvolával pak v prvním i druhém století mezi samotnými křesťany, a tedy i mezi mystiky a gnostiky, pronásledovanými a považovanými za kacíře podrývající samotné základy křesťanství; a kdy právě západní a tedy latinsky mluvící křesťané, tedy později i heretik Markión, který měl svého času více stoupenců, než ortodoxní větev křesťanství zastoupená následovníky apoštolů i evangelistů, přispěli k dalším událostem. Máme tu také jeho přímé a nesmlouvavé kritiky a odpůrce, tedy Tertulliána, který jako první položil vlastní základy teologického pojmosloví, a také jistého Ireneje z Lyonu, asi vůbec nejvýznamnějšího křesťanského teologa druhého století; a tedy tito všichni a jejich přívrženci a stoupenci, stojí a jsou příčinou mnohého rozkolu mezi samotnými přívrženci Ježíše Krista, a tedy i dalšího vývoje křesťanství.

Mnozí si tak uvědomovali nutnost nastolení řádu a také nejvyšší autority; tito latinsky mluvící západní křesťané, mohli tedy být zásadním popudem k tomu, že právě ortodoxní stoupenci, a především pak alexandrijský biskup Atanáš, otec ortodoxie a přímý potomek sv. Marka poprvé vyslovil myšlenku, že pouze dopisy apoštolů, skutky apoštolů a čtyři evangelia, se stanou základem křesťanství. Gnostici, heretici, především stoupenci arianismu, pak byli pronásledováni, jejich spisy páleny a mnozí stoupenci i popraveni. Po té, co na hlavní římskou scénu vstupuje Konstantin I. později zvaný Veliký, který prý před vítěznou bitvou viděl znamení kříže, a který se stál nejen císařem, ale i křesťanem, a pár měsíců na to, pak potvrdil svobodu vyznání a víry; a bylo mu zcela zřejmé a jasné, že je potřeba nastolit řád a pořádek. Svolal tedy první křesťanský, tedy Nikajský koncil, kterému sám předsedal, vnímaje sám sebe, jako 13 apoštola a kde bylo rozhodnuto o mnohém; třeba o Božím původu Krista a o dalších záležitostech - byl zde nejspíš i oficiálně stvrzen kánon Nového zákona. Šlo tedy v podstatě a především o mocenské, tedy politické rozhodnutí.

... volné pokračování příště

***

- ká -

Autor: Karel Ábelovský | čtvrtek 17.5.2018 15:16 | karma článku: 12.57 | přečteno: 261x


Další články blogera

Karel Ábelovský

Permanentní hlísti, aneb jak to vypadá, když dáš blbci funkci

... zahlédl a zaslechl jsem cosi neuvěřitelného... možného snad jen v "česku" a v Kocourkově, asi - aneb "ovčáčci a čtveráčci", kam jste nám zašantročili pravdu? Sním či bdím - tihle ti "mladí", to jako má být naše budoucnost?!?

18.10.2018 v 15:15 | Karma článku: 20.25 | Přečteno: 1357 | Diskuse

Karel Ábelovský

Dosáhla "česká" politická kultura dokonalosti, nebo bude ještě vybrušována? Dvojblog.

Prezident Miloš Zeman, už ztratil veškeré zábrany a je jen otázkou, jak vysoko ještě může politická kultura spolu s tímto "Ikarem české politiky" vzlétnout. A taky poděkování jeho voličům, to dá rozum. Ten zdravý a selský!

16.10.2018 v 13:13 | Karma článku: 22.66 | Přečteno: 605 | Diskuse

Karel Ábelovský

Běda mužům, kterým žena vládne

.... stojí psáno tuším v Rukopise zelenohorském, o kterém se vedly spory, zde se jedná o falzum či nikoliv. No, nehodlám fušovat do řemesla odborníkům; jde mi jen o to, zda-li je v té větě něco málo, nebo snad i více pravdy?!

12.10.2018 v 11:10 | Karma článku: 19.82 | Přečteno: 764 | Diskuse

Karel Ábelovský

Věc: Mamba zelená, aneb zachovejte paniku

... legrace na internetu, hysterie a taky případné důsledky, jakkoliv je mi to spíš proti srsti - tedy, sorry jako - prostě evidentně je potřeba trocha osvěty; aneb i o tom, kdo jsou odborníci a "odborníci", a nemyslím tím kolegy.

8.10.2018 v 14:46 | Karma článku: 24.81 | Přečteno: 2475 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Marek Hurt

Vyznamenání za kecy?

Greenpeace už asi definitivně zrudlo. Jinak nechápu, proč navrhuje jednoho ze svých ekofašistů na státní vyznamenání.

20.10.2018 v 6:10 | Karma článku: 28.37 | Přečteno: 747 | Diskuse

Bohumír Šimek

Bůh mlčí

Co pozitivního přineslo a přináší věřícím v Ježíše Krista komunistické pronásledování církví a pronásledování věřících pod jedině správnou ideologií komunistického, vědeckého světového názoru?

19.10.2018 v 21:08 | Karma článku: 10.89 | Přečteno: 225 | Diskuse

Vilém Ravek

Jazykovědci mají jasno. Miloš Zeman nemluvil vulgárně ale staročesky.

Pevně doufám, že po zveřejnění tohoto článku mi pan prezident příští rok udělí nějaké státní vyznamenání. Tvrdím, že z jazykovědného hlediska nemluvil Miloš Zeman sprostě, i když si to on sám možná myslí.

19.10.2018 v 19:20 | Karma článku: 26.02 | Přečteno: 853 | Diskuse

Karel Trčálek

Budeme se učit od Saúdské Arábie, jak řezat prsty novinářské žumpě?

Novinářská žumpa, jak známo, destabiluzuje společnost. Ale my potřebujeme společnost stabilizovanou. Máme se od Saúdské Arábie ještě co učit

19.10.2018 v 17:22 | Karma článku: 13.40 | Přečteno: 342 | Diskuse

Marek Trizuljak

Kdež's pokácel kadlátke, senko, nemužeš chtít šlihovico!

Rčením babičky z Hané (dle potřeby přeložím do spisovné češtiny, kdyby náhodou někdo nerozuměl) uvádím menší, komorní téma o zákonu rovnováhy

19.10.2018 v 15:43 | Karma článku: 17.07 | Přečteno: 404 | Diskuse
Počet článků 867 Celková karma 19.33 Průměrná čtenost 1202

... "marnost nad marnost, všechno je marnost" řekl někdo moudrý, tuším - jediné, co k tomu lze snad dodat dnes, je "ten někdo asi věděl víc, než mnozí z nás dnes".

No, nebuďme však na sebe tak přísní, jsme pouze lidé, a jak známo, lidé jsme různí, často omylní a vždy velmi subjektivní. Nemáme myslím jinou možnost, než vnímat vše skrze své vlastní vědomosti, a tedy i skrze své subjektivní zkušenosti, znalosti a zájmy. Tak snad jen popřeji všem co sem zabloudí, špetku nadhledu a třeba i dobré vůle. Žádná kaše se přeci nejí tak horká, jak se navaří. ;o)))

Najdete na iDNES.cz