Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia (2,3)

17. 05. 2018 15:16:14
... možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí, věnovat tomu pár řádek a trochu času.

***

Nedělám si ani omylem ambice obsáhnout vše a nebo celou problematiku křesťanství, to ani náhodou; pouze se budu snažit si klást a hledat odpovědi na některé otázky, které mi připadají docela důležité, ne-li zásadní.

***

Co lidé, a především věřící, skutečně vědí o tom, čemu věří? Co vědí o samotném Ježíši Kristu, který jak mnozí věří, byl mesiášem? Vědí například to, že jeho vlastní rodina, dokonce i jeho matka, ho měla za blázna? Vědí, že se většina dogmat dnešní křesťanské víry, zakládá když ne na lži, tak na značném zkomolení a dost možná na naprostém překroucení skutečné reality? Domnívám se také, že by asi i dnes byl Kristus považován za blázna, možná jen za fanatika; a v zemích které prošli komunistickou totalitou, dokonce možná za povaleče a nemakačenka, možná dokonce za příživníka - tedy alespoň jak znám zdejší mentalitu lidí. Jako sorry ...

Navíc všechny představy, vždy odpovídají duchu a atmosféře doby. Doby, která si přizpůsobí vše jen vlastním představám. Nejlépe to lze asi doložit snad tím, jak je Kristus zobrazován. Přesto, že byl Žid, je po celá staletí zobrazován jako "bílý evropan, běloch", často s modrýma očima. Nakolik to odpovídá skutečné realitě? Pomiňme naprosté překroucení toho, jaký vztah měl k Židům, a tedy proč, bylo-li vše jak dnes známe, přišel s tím, s čím přišel? Naplnit a změnit starý zákon, který hlásal "oko za oko, zub za zub".

Jen zde snad ještě poukáži na to, že dokonce i Hitler a jeho nacističtí propagandisté, dokázali tohoto faktu využít k ospravedlňování záměrné genocidy židovského obyvatelstva. Toliko o lidské schopnosti a také možnosti překroutit vše, ke svému vlastnímu obrazu a tedy i prospěchu. Nezapomínejme na to, prosím.

***

Rádi zapomínáme taky na to, že tehdejší Judea a stejně tak celá Palestina, byla pod římskou nadvládou, kdy Římané krutě trestali jakoukoliv známku vzpoury či pokus o revoltu. Tento zásadní kontext doby, je později naprosto vytlačen a zcela pomíjen, přestože musel mít a měl zcela zásadní vliv na vše, co Ježíš hlásal a také učil. O tom jsem přesvědčen, a to i přesto že Ježíš sám, při pozdější konfrontaci s Pilátem Pontským odpovídá na otázku zda je židovským králem, že ano, ale že jeho království není z tohoto světa. Bylo to skutečně tak, a pokud ano, pak proč?

Jakým zásahem, z čí vůle (Boží snad) a kým je realita překroucena tak, že Římané jsou vnímáni jako někdo, koho srocení lidí a kázání Ježíše Krista nepobuřovalo, jako někdo koho to nijak netrápilo a kdo si "myje ruce" nad smrtí Ježíše Krista; a že to byli naopak pouze Židé a farizeové, kdo nesou hlavní vinu za ukřižování Ježíše Krista? A tímto se obloukem vracím zpět k tomu, o čem jsem chtěl původně psát. Dnes už víme, že dějiny píší vítězové, a víme, že křesťanství se stalo díky Konstantinovi hlavním římským náboženstvím, které mělo stmelit a zachránit tehdy už upadající říši. Tedy se opět ptám, kdy, proč a taky kdo rozhodl o tom, která evangelia a proč (což je podstatné) budou napsána v Novém zákoně?

Mnozí jistě vědí, že křesťané a křesťanství bylo vnímáno tak, jako dnes vnímáme sektářství, a taky že byli křesťané po celou dobu pronásledováni, že žili v neustálém strachu; tím spíš pak po té, co byl Ježíš Kristus ukřižován a kdy se k němu učedníci nejen nehlásili, ale kdy ho zapírali; a dokonce jak víme, i Petr - skála, na které chtěl Kristus vystavět svou církev, ho třikrát zapřel, než kohout zakokrhal. Mám za to, že toto jsou důležité momenty křesťanství, protože popisují především to, jací jsme my lidé, jak se chováme v určitých situacích; a samozřejmě také to, co chceme, co očekáváme a v co jsme ochotni a proč věřit. Zklamání učedníků i zástupů doprovázejících Krista v posledních dnech, očekávajících zázrak, Boží zásah, a tedy zcela nepochybně i to, že Ježíš Kristus, Boží syn a mesiáš, změní také osud i celého židovského národa, vymaní ho z poroby, a vzepře se světské moci atd. Víme, že v 70 letech prvního století, bylo krutě a krvavě potlačeno povstání židů v Jeruzalémě, kdy byl zbořen i chrám Boží; událost, kterou Ježíš Kristus předpověděl, a kterou okomentoval po svém - do tří dnů, vystavím opět chrám Boží!? Taky událost, kterou Marek možná zaznamenal, než se tak stalo. Šlo tedy o skutečné proroctví? Badatelé se ani zde neshodují, ovšem jaký div?

***

Konflikt plynoucí z nenaplněných a zcela jistě různých očekávání, včetně mocenských a politických, vyvolával pak v prvním i druhém století mezi samotnými křesťany, a tedy i mezi mystiky a gnostiky, pronásledovanými a považovanými za kacíře podrývající samotné základy křesťanství; a kdy právě západní a tedy latinsky mluvící křesťané, tedy později i heretik Markión, který měl svého času více stoupenců, než ortodoxní větev křesťanství zastoupená následovníky apoštolů i evangelistů, přispěli k dalším událostem. Máme tu také jeho přímé a nesmlouvavé kritiky a odpůrce, tedy Tertulliána, který jako první položil vlastní základy teologického pojmosloví, a také jistého Ireneje z Lyonu, asi vůbec nejvýznamnějšího křesťanského teologa druhého století; a tedy tito všichni a jejich přívrženci a stoupenci, stojí a jsou příčinou mnohého rozkolu mezi samotnými přívrženci Ježíše Krista, a tedy i dalšího vývoje křesťanství.

Mnozí si tak uvědomovali nutnost nastolení řádu a také nejvyšší autority; tito latinsky mluvící západní křesťané, mohli tedy být zásadním popudem k tomu, že právě ortodoxní stoupenci, a především pak alexandrijský biskup Atanáš, otec ortodoxie a přímý potomek sv. Marka poprvé vyslovil myšlenku, že pouze dopisy apoštolů, skutky apoštolů a čtyři evangelia, se stanou základem křesťanství. Gnostici, heretici, především stoupenci arianismu, pak byli pronásledováni, jejich spisy páleny a mnozí stoupenci i popraveni. Po té, co na hlavní římskou scénu vstupuje Konstantin I. později zvaný Veliký, který prý před vítěznou bitvou viděl znamení kříže, a který se stál nejen císařem, ale i křesťanem, a pár měsíců na to, pak potvrdil svobodu vyznání a víry; a bylo mu zcela zřejmé a jasné, že je potřeba nastolit řád a pořádek. Svolal tedy první křesťanský, tedy Nikajský koncil, kterému sám předsedal, vnímaje sám sebe, jako 13 apoštola a kde bylo rozhodnuto o mnohém; třeba o Božím původu Krista a o dalších záležitostech - byl zde nejspíš i oficiálně stvrzen kánon Nového zákona. Šlo tedy v podstatě a především o mocenské, tedy politické rozhodnutí.

... volné pokračování příště

***

- ká -

Autor: Karel Ábelovský | čtvrtek 17.5.2018 15:16 | karma článku: 10.99 | přečteno: 230x


Další články blogera

Karel Ábelovský

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia (4)

... možná nebude na škodu právě zde a právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí, věnovat tomu pár řádek a trochu svého času.

21.5.2018 v 12:11 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 156 | Diskuse

Karel Ábelovský

Produkt doby, hledání pravdy ... a čtyři evangelia

v reakci na diskuzi pod článkem pana Fürsta, možná nebude na škodu právě zde a také právě nyní, v této zjitřené době, kdy se křesťanstvím ohánějí i lidé, kteří o něj nikdy nejevili nejmenší zájem a nejspíš toho o něm moc nevědí

16.5.2018 v 21:21 | Karma článku: 11.16 | Přečteno: 274 | Diskuse

Karel Ábelovský

Novičok a rudí noci ... taky o kachnách, co prý nejsou kachnami

... čti jako "nový článok" o rudém noku, co členu páté kolony Putinova Ruska. Není sám, je jich tuším požehnaně; a jsou jako hejno kachen, kejhají, kejhají a kejhat nepřestanou. Čekáte-li pohádku, pak zapomeňte, tohle je realita.

8.5.2018 v 14:42 | Karma článku: 21.29 | Přečteno: 753 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jan Ziegler

Národní divadlo zařídili císař a šlechta

Je to jeden z trvale omílaných národních mýtů, jak si Češi naspořili na Národní divadlo. Kdyby to záleželo jen na drobných přispěvovatelích, tak mám obavy, že Zlatá kaplička dodnes nestojí.

22.5.2018 v 19:05 | Karma článku: 20.02 | Přečteno: 562 | Diskuse

Martin Vlasák

Genealogie /Co jsem zjistil ze starých rodokmenů?/

Jestliže máte rodné listy některých svých předků, můžete si svůj rodokmen sestavit sami jako já. A co se mi z něho podařilo zjistit?

22.5.2018 v 19:02 | Karma článku: 13.97 | Přečteno: 471 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Agresivita řidičů prý stoupla…

Alespoň podle posledních statistik policie České republiky za letošní rok tomu tak prý je. Sám jsem si toho za poslední měsíce za volantem všiml a nejsem sám, i známí, se kterými jsem si na toto téma povídal, si myslí to samé...

22.5.2018 v 14:35 | Karma článku: 34.01 | Přečteno: 2422 | Diskuse

Marek Trizuljak

Poznámky k historii vztahů mezi českou sociální demokracii a komunisty

Za všechno mluví likvidace sociální demokracie po únorovém puči r. 1948. Konkrétně v červnu 1948, nuceným sloučením s KSČ

22.5.2018 v 14:26 | Karma článku: 13.27 | Přečteno: 287 |

Karel Trčálek

Komu všemu bych tady s chutí naplival do tváře?

Ano, rozmohl se nám tady takový hezky zvyk, plivat druhým lidem do tváře. Komu bych s chutí naplival do tváře já?

22.5.2018 v 12:26 | Karma článku: 17.04 | Přečteno: 756 | Diskuse
Počet článků 835 Celková karma 19.03 Průměrná čtenost 1209

... kdo ví, jak to všechno je, ale to přeci neznamená, že máme vše brát smrtelně vážně, a že si z toho všeho, a občas i ze sebe, nemůžeme a nemáme dělat srandu. A tedy převážně nevážně, o všem možném i nemožném.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.